توصیه‌هایی برای خواب بهتر فرزندان تازه متولد شده شما در هر ماه از تولد

فرزند شما چند ماهه است؟!

۳۶

خواب فرزندم در ۳۶ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۵

خواب فرزندم در ۳۵ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۴

خواب فرزندم در ۳۴ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۳

خواب فرزندم در ۳۳ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۲

خواب فرزندم در ۳۲ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۱

خواب فرزندم در ۳۱ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۳۰

خواب فرزندم در ۳۰ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۹

خواب فرزندم در ۲۹ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۸

خواب فرزندم در ۲۸ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۷

خواب فرزندم در ۲۷ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۶

خواب فرزندم در ۲۶ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۵

خواب فرزندم در ۲۵ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۴

خواب فرزندم در ۲۴ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۳

خواب فرزندم در ۲۳ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۲

خواب فرزندم در ۲۲ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۱

خواب فرزندم در ۲۱ ماهگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد …

۲۰

خواب فرزندم در ۲۰ ماهگی

اگر کودک شما هنوز از یک آرام بخش برای به خواب رفتن استفاده می‌کند، خوب است. کنار گذاشتن آن ممکن است به مشکلات عمده خواب منجر شود. اگر کودک شما برای مدت طولانی از یک آرام بخش استفاده می‌کند، بهتر است تا ۳ تا ۴ سالگی به استفاده از آن ادامه دهد. …

۱۹

خواب فرزندم در ۱۹ ماهگی

در ۱۹ ماهگی، کودک شما احتمالا روزی یک چرت می‌زند. زمان چرت زدن را درست بعد از ناهار شروع کنید و مطمئن شوید که خودتان یک برنامه خواب کوتاه دارید که شبیه به برنامه خواب کودک است، …

۱۸

خواب فرزندم در ۱۸ ماهگی

بین ۱۸ تا ۲۳ ماهگی، کودکان معمولا ۹ تا ۱۲ ساعت در طول شب و ۱.۵ تا ۳ ساعت در طول روز می‌خوابند. در این سن کودک شما احتمالا روزانه یک چرت می‌زند. بهترین زمان چرت زدن حدود ساعت ۱۲:۳ـ۱:۰۰ بعد از ظهر، درست بعد از ناهار است. …

۱۷

خواب فرزندم در ۱۷ ماهگی

آیا کودک شما هنوز هم وقتی در طول شب از خواب بیدار می‌شود،آیا هنوز نیازدارد که از او پرستاری کنید یا یک بطری داشته باشد؟ اگر او این کار را انجام دهد، احتمالا با یک بطری به خواب می‌رود. در حدود ۱۷ ماهگی، قطعا می‌توانید بطری او را در زمان خواب از او جدا کنید. …

۱۶

خواب فرزندم در ۱۶ ماهگی

توسعه عادات خواب سالم، مانند بسیاری از روال‌های رفتاری، برای شروع از سنین پایین مهم است. هر چه سن او بالاتر می‌رود، انجام برخی از این تغییرات سخت‌تر می‌شود. به عنوان مثال، …

۱۵

خواب فرزندم در ۱۵ ماهگی

در جایی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه، اغلب کودکان کم سن و سال به تنها یک چرت زدن در روز روی می‌آورند. برای اینکه به کودکتان کمک کنید هر روز یک چرت بزند، برنامه‌ای تنظیم کنید تا درست بعد از ناهار چرت بزند. …

۱۴

خواب فرزندم در ۱۴ ماهگی

استفاده از یک شی متحرک برای زمان خواب و چرت برای کودک ۱۴ ماهه می‌تواند به روند آرام کردن کودک شما کمک کند و به او بفهماند که وقت خواب است. حالا که او به اندازه کافی بزرگ شده است، یک اسباب بازی کوچک یا پتوی مورد علاقه خودش …

۱۳

خواب فرزندم در ۱۳ ماهگی

کودک شما احتمالا در این لحظه در حال راه رفتن یا نزدیک شدن به آن است. نقاط عطف رشد می‌توانند الگوهای خواب را تحت تاثیر قرار دهند، بنابراین ممکن است با رسیدن به این نقاط عطف معمو، تغییراتی را در خواب او مشاهده کنید. …

۱۲

خواب فرزندم در ۱۲ ماهگی

کودک شما حالا رسما یک کودک نوپاست! در سن ۱۲ ماهگی، کودکان کوچک قطعا می توانند در طول شب بخوابند و نیاز به هیچ تغذیه ای در طول شب ندارند. کودکی با جهش های بزرگ در زبان و راه رفتن، تغییرات رشدی متعددی را به همراه دارد. …

۱۱

خواب فرزندم در ۱۱ ماهگی

برخی از خانواده‌ها می‌گویند که بچه‌هایشان در این زمان (بین ۹ تا ۱۲ ماه) دوباره بیداری‌های  شبانه را تجربه می‌کنند. بدانید که الگوهای خواب همیشه در حال تغییر هستند و بهترین کاری که می‌توانید در پاسخ به تکرار بیداری‌های شبانه انجام دهید …

۱۰

خواب فرزندم در ۱۰ ماهگی

در این مرحله، کودک ۱۰ ماهه شما احتمالا می‌خواهد بایستد. این کار می تواند زمان خواب، مقاومت در برابر خواب و یا بیدار شدن در شب را به چالش بکشد! اگر کودک شما می‌خواهد در گهواره اش بایستد، مطمئن شوید که می‌داند چگونه بنشیند و به خواب برگردد. اگر مهارت انجام این کار را به تنهایی ندارد …

۹

خواب فرزندم در ۹ ماهگی

تا ۹ ماهگی، کودک شما احتمالا به دو چرت در روز (یکی در ساعت ۹ یا ۹:۳۰ صبح و دیگری در ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعد از ظهر) نیاز خواهد داشت. در سن ۹ ماهگی، نوزادان قطعا می‌توانند در طول شب بخوابند و دیگر نیازی به تغذیه شبانه ندارند. در این سن کودک شما توانایی چهار دست و پا راه رفتن …

۸

خواب فرزندم در ۸ ماهگی

هم اکنون زمان آن رسیده است که به طور خاص در مورد چگونگی به خواب رفتن کودک ۸ ماهه خود در زمان خواب فکر کنید. کمک به او برای یادگیری به خواب رفتن به تنهایی در زمان خواب (حتی بدون داشتن یک بزرگ سال در اتاق) می‌تواند به او کمک کند تا خواب شبانه طولانی‌تری داشته و در مجموع خواب بهتری تجربه کند. …

۷

خواب فرزندم در ۷ ماهگی

در ۷ ماهگی، نوزادان می‌توانند شب‌ها به مدت طولانی بخوابند و برخی از آنها می‌توانند به طور مداوم به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت بخوابند. اگر کودک خردسال شما اکنون در حال بالا کشیدن خود و ایستادن در گهواره است، وقت آن است که اسباب بازی های آویزان را بردارید تا او را در امان نگه دارید. …

۶

خواب فرزندم در ۶ ماهگی

همه کودکان در طول شب به طور طبیعی بیدار می‌شوند اما همه کودکان نمی‌دانند که چگونه خودشان به خواب بروند. مهارت آرامش‌بخشی در زمان شروع خواب شبانه معمولا در طول شب تعمیم پیدا می‌کند. …

۵

خواب فرزندم در ۵ ماهگی

کودک شما در این سن احتمالا توانایی غلت خوردن دارد. وقتی شروع به غلتیدن روی شکمش می‌کند، هیچ راهی برای نگه داشتن او روی پشتش وجود ندارد. از این رو حتما هنگام خواب او را به پشت بخوابانید و هر نوع اسباب بازی یا رختخواب شل را از او دور کنید. …

۴۳۲۱

خواب فرزندم در ۱ ماهگی

اول از همه اینکه قدم نو رسیده مبارک! انتظار داشته باشید که نوزاد شما در بازه‌هایی از 30 دقیقه تا 3 ساعت در طول شبانه روز بخوابد. دوره‌های خواب او تا حد زیادی ناشی از گرسنگی است، به‌طوری‌که نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، نسبت به نوزادانی که …

برای خواب بهتر فرزندانمان چیکار کنیم؟!

از ابزارهای زیر کمک بگیرید

انجام تست خواب

اگر خود یا فرزند دلبندتان دچار اختلالات خواب هستید اصلا نگران نباشید!

چرا که با انجام تست خواب با استفاده از دستگاه‌های تخصصی در کلینیک دکتر خامنه‌پور می‌توانید به علت این اختلالات پی برده و برای درمان آن و داشتن خوابی آسوده مشاوره دریافت کنید.

جهت دریافت اینترنتی وقت مشاوره و انجام تست خواب کلیک کنید.

انجام تست خواب

اگر خود یا فرزند دلبندتان دچار اختلالات خواب هستید اصلا نگران نباشید!

چرا که با انجام تست خواب با استفاده از دستگاه‌های تخصصی در کلینیک دکتر خامنه‌پور می‌توانید به علت این اختلالات پی برده و برای درمان آن و داشتن خوابی آسوده مشاوره دریافت کنید.

جهت دریافت اینترنتی وقت مشاوره و انجام تست خواب کلیک کنید.

تشخیص اختلالات خواب

آزمون‌های تشخیص اختلالات خواب

آزمون تشخیص شدت بی‌خوابی

 شرکت در آزمون تشخیص شدت بی‌خوابی

آزمون تشخیص خواب آلودگی

 شرکت در آزمون تشخیص خواب آلودگی

آزمون تشخیص وقفه تنفسی در خواب

 شرکت در آزمون تشخیص وقفه تنفسی در خواب

آرامش خواب فرزندانمان

توصیه‌هایی برای خواب راحتتره دلبندانمان

دکتر خاطره خامنه پور

پزشک متخصص کودکان

با دکتر خاطره خامنه‌پور بیشتر آشنا شویم

درباره دکتر خاطره خامنه‌پور

  • متخصص اطفال 
  • کودکان 
  • نوزادان 
  • دارای بورد تخصصی
دریافت مشاوره و وقت ویزیت

جهت دریافت مشاوره و وقت ویزیت تماس بگیرید

گالری تصویر

مراکز درمانی ما

بیمارستان کودکان قدس

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

بیمارستان دهخدا

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور