آزمون تشخیص

کیفیت خواب پترزبورگ

آزمون تشخیص کیفیت خواب پترزبورگ

۳- از زمانی که به رختخواب می‌روید، چقدر (به دقیقه) طول می‌کشد تا خوابتان ببرد؟(Required)
۴- میزان خواب واقعی شما در شب چند ساعت است؟(Required)
۵- در طی ماه گذشته، چندبار بخاطر موارد زیر در خوابیدن مشکل داشته‌اید؟
۱-۵- با گذشت 30 دقیقه نیز نمی‌توانید بخوابید.(Required)
۲-۵- نیمه‌های شب یا صبح زود از خواب بیدار می‌شوید.(Required)
۳-۵- قبل از خواب مجبور به دوش گرفتن هستید.(Required)
۴-۵- در طی خواب نمی‌توانید به راحتی نفس بکشید.(Required)
۵-۵- در خواب با صدای بلند خروپف می‌کنید.(Required)
۶-۵- در هنگام به خواب رفتن و یا در جریان خواب احساس سرمای زیاد می‌کنید بطوریکه باعث بیدار شدن شما می‌شود.(Required)
۷-۵- در هنگام به خواب رفتن و یا در جریان خواب احساس گرمای شدید می‌کنید بطوریکه باعث بیدار شدن شما می‌شود.(Required)
۸-۵- خواب‌های بد می‌بینید.(Required)
۹-۵- در طی خواب احساس درد داشتن می‌کنید.(Required)
۶- در طی ماه گذشته، چندبار برای بخواب رفتن مجبور به استفاده از دارو (تجویز شده توسط پزشک و یا بصورت خودتجویزی) شده‌اید؟(Required)
۷- در طی ماه گذشته، چند بار در حین رانندگی، غذا خوردن یا شرکت در فعالیت‌های اجتماعی در بیدار ماندن مشکل داشته‌اید؟(Required)
۸- در طی ماه گذشته چند بار احساس کرده‌اید که شور و شوق دستیابی به چیزی را ندارید؟(Required)
۹- در طی ماه گذشته در کل کیفیت خواب خود را چگونه توصیف می کنید؟(Required)