درباره کلینیک تخصصی

دکتر خاطره خامنه پور

  • متخصص اطفال 
  • کودکان 
  • نوزادان 
  • فلوشیپ خواب

رزومه و سوابق شغلی و تحصیلی

دکتر خاطره خامنه پور

مقالات کنفرانس

مقالات کنفرانس دکتر خاطره خامنه پور

مقالات مجله

مقالات مجله دکتر خاطره خامنه پور

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی دکتر خاطره خامنه پور

دوره‌های تخصصی گذرانده شده

دوره‌های تخصصی گذرانده شده توسط دکتر خاطره خامنه پور

دوره‌های روش تحقیق گذرانده شده

دوره‌های روش تحقیق گذرانده شده

توسط دکتر خاطره خامنه پور

برخی سوابق تدريس

سوابق تدریس دکتر خاطره خامنه پور

سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی

سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دکتر خاطره خامنه پور

افتخارات و تقدیرنامه‌ها

افتخارات و تقدیرنامه‌های دکتر خاطره خامنه پور

سوابق شغلي

سوابق شغلی دکتر خاطره خامنه پور

سوابق تحصيلاتی

سوابق تحصیلی دکتر خاطره خامنه پور

دکتر خاطره خامنه پور عضو رسمی چه نهادهایی هستند؟

نهادهای

دکتر خاطره خامنه پور عضو رسمی چه نهادهایی هستند؟

نهادهای

دکتر خاطره خامنه پور چه گواهینامه‌هایی دارند؟

افتخارات و گواهینامه‌ها

برای خواب بهتر فرزندانمان چیکار کنیم؟!

از ابزارهای زیر کمک بگیرید

تصاویر

گالری تصاویر

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

دکتر خاطره خامنه پور در چه مراکز درمانی فعالیت دارند؟

مراکز درمانی

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

بیمارستان کودکان قدس

بیمارستان دهخدا