درباره کلینیک تخصصی

دکتر خاطره خامنه پور

  • متخصص اطفال 
  • کودکان 
  • نوزادان 
  • دارای بورد تخصصی

دکتر خاطره خامنه پور عضو رسمی چه نهادهایی هستند؟

نهادهای

دکتر خاطره خامنه پور عضو رسمی چه نهادهایی هستند؟

نهادهای

دکتر خاطره خامنه پور چه گواهینامه‌هایی دارند؟

افتخارات و گواهینامه‌ها

برای خواب بهتر فرزندانمان چیکار کنیم؟!

از ابزارهای زیر کمک بگیرید

تصاویر

گالری تصاویر

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

خاطره خامنه پور پزشک متخصص

دکتر خاطره خامنه پور در چه مراکز درمانی فعالیت دارند؟

مراکز درمانی

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

کلینیک تخصصی دکتر خامنه پور

بیمارستان کودکان قدس

بیمارستان دهخدا